Природно лечение срещу традиционна мецицина

медицина

Традиционната медицина е наука, градила се на много опити и грешки. Представете си колко време хората са изучавали себе си , за да достигне това познание днес. Развитието на медицината се е задълбочило и продължава да се задълбочава в наши дни. Но малцина са истинските лекари, които разбират истинската функция на човешкия организъм. Това е много сложна система, в която всяко милиметърче е от значение.

Природното лечение е друго направление и начин за лекуване. Хората практикуващи този метод разчитат основно на природни средства , поверия и методи. Но основната идея е лечение на базата на природата.

Докато традиционната медицина разчита на химически и физиологични разствори и лекарства, природното лечение разчита на билки, храни, вода и др. Голяма разлика м/у двата начина на лечение е различния подход, към човека. Докато медицината активно лекува, конкретен проблем, то природолечението лекува цялото тяло като система.

Нито едно от двата начина на лечение не трябва да бъде пренебрегвано, защото това са стотици години познание, опити, наблюдения. Най-доброто лечение е комбинираното лечение, м/у традиционната медицина и природо-лечението. Комбинацията между технологии и природа е бъдещето на медицината.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *